په افغانستان کې د القاعدې دوه لوړ پوړي قوماندان د امريکا د بريد ته

په افغانستان کې د القاعدې دوه لوړ پوړي قوماندان د امريکا د بريد ته
په افغانستان کې د القاعدې دوه لوړ پوړي قوماندان د امريکا د بريد تهامریکا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د القاعدې دوه لوړ پوړي قوماندان ختیځ په نښه کوي.

امریکا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د القاعدې دوه لوړ پوړي قوماندان ختیځ په نښه کوي. په یوه خبرپاڼه کې د دفاع وزارت د امریکا (پنتاګون) وايي، چې د افغانستان په کونړ ولایت کې چې له پاکستان سره پوله فاروق او بلال القاعده القحطاني Tyby لاندې راغلي دي.

امریکا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د القاعدې دوه لوړ پوړي قوماندان ختیځ په نښه کوي.
په یوه خبرپاڼه کې د دفاع وزارت د امریکا (پنتاګون) وايي، چې د افغانستان په کونړ ولایت کې چې له پاکستان سره پوله فاروق او بلال القاعده القحطاني Tyby لاندې راغلي دي.

24admin
ADMINISTRATOR
PROFILE