دو فرمانده ارشد القاعده در افغانستان برای حمله به امریکا

دو فرمانده ارشد القاعده در افغانستان برای حمله به امریکا
دو فرمانده ارشد القاعده در افغانستان برای حمله به امریکادو فرمانده ارشد القاعده در افغانستان برای حمله به امریکا

امریکا اعلام کرده است که دو فرمانده ارشد القاعده در افغانستان هدف قرار داده است شرق. وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) در بیانیه ای گفت که فاروق و بلال القحطانی طیبی در ولایت کنر افغانستان که هم مرز با پاکستان هدف قرار گرفته اند.

امریکا اعلام کرده است که دو فرمانده ارشد القاعده در افغانستان هدف قرار داده است شرق.
وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) در بیانیه ای گفت که فاروق و بلال القحطانی طیبی در ولایت کنر افغانستان که هم مرز با پاکستان هدف قرار گرفته اند.

24admin
ADMINISTRATOR
PROFILE