کانادا و اروپا مذاکرات قرارداد تجاری، شکست خورده

کانادا و اروپا مذاکرات قرارداد تجاری، شکست خورده
کانادا و اروپا مذاکرات قرارداد تجاری، شکست خورده کانادا و اروپا مذاکرات قرارداد تجاری، شکست خورده

تلاش برای امضای توافق تجارت آزاد بین کانادا و اتحادیه اروپا و شورای اروپا مذاکرات به بن بست رسیده کانادا ترک. کریستا فریلند، وزیر تجارت کانادا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا نمی تواند حتی یک توافق با کانادا در این پیمان تجاری برسد.

تلاش برای امضای توافق تجارت آزاد بین کانادا و اتحادیه اروپا و شورای اروپا مذاکرات به بن بست رسیده کانادا ترک. کریستا فریلند، وزیر تجارت کانادا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا نمی تواند حتی یک توافق با کانادا در این پیمان تجاری برسد.

24admin
ADMINISTRATOR
PROFILE