مورینیو: زندگی من در یک هتل فاجعه است

مورینیو: زندگی من در یک هتل فاجعه است
مورینیو: زندگی من در یک هتل فاجعه استمورینیو: زندگی من در یک هتل فاجعه است

خوزه مورینیو منچستر یونایتد مربی تیم فوتبال گفت که زندگی در هتل ها فاجعه و حضور عکاسان خارج هتل خود را، خسته.

خوزه مورینیو منچستر یونایتد مربی تیم فوتبال گفت که زندگی در هتل ها فاجعه و حضور عکاسان خارج هتل خود را، خسته.

24admin
ADMINISTRATOR
PROFILE